Back to Top

"Жената, когато обича, сама остри ножа, който я ранява."