Back to Top
"Никой не може да бъде достатъчно добър за теб, ако очите ти търсят само определен човек."

— (via tvoqtotalno)

(Source: xxmihx, via idfuckjenniferlawrenceonthetable)